Εκπαίδευση και απασχόληση

Η ανεργία των νέων είναι εξαιρετικά υψηλή στην Ελλάδα και αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για την ελληνική κοινωνία.

Το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και απασχόλησης διέρχεται σοβαρή κρίση τουλάχιστον από την έναρξη των μνημονίων και μετά. Η ανεργία των νέων είναι εξαιρετικά υψηλή. Πολλοί νέοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο εγκαταλείπουν τη χώρα ή αδυνατούν να βρουν ανάλογη απασχόληση μετά τις σπουδές τους. Οι δραστικές περικοπές του προϋπολογισμού έχουν οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση, όπως ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ανεπάρκειες στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των επαγγελματικών σχολών ή μη πραγματοποίηση μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, υπό τις πιέσεις της τρόικας η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση να προχωρήσει σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό πολλών εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης δράσης έτσι ώστε οι νέοι, κυρίως, να αποκτήσουν πάλι προοπτικές στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν καλές θέσεις απασχόλησης. Το FES Αθηνών δραστηριοποιείται στο πλαίσιο αυτό με ένα πρόγραμμα διαλόγου.

Η Ομάδα Εργασίας για την „Εκπαίδευση και απασχόληση“ του FES στην Αθήνα αποτελεί ένα σημαντικό φόρουμ προώθησης της δημόσιας συζήτησης. Ασχολείται με θέματα όπως η πρωτοβουλία „Youth Guarantee“ και η ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και η στήριξη νέων επιχειρηματιών. Τα μέλη της ομάδας εργασίας, η οποία περιλαμβάνει εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιστήμονες και διεθνείς εμπειρογνώμονες όπως επίσης εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων, εργάζονται για την ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα αυτά και προχωρούν σε εισηγήσεις πολιτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων.

Εκδηλώσεις

 • Thursday, 06.04.17 to Friday, 07.04.17 - Θεσσαλονίκη | Εκπαίδευση και απασχόληση | Εκδηλώσεις

  Συνέδριο: Επαγγέλματα, Απασχόληση και Ανεργία στην Ελλάδα - Ο ρόλος της Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

  Οι δείκτες της ανεργίας και κυρίως αυτής των νέων στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλοί. Οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ αν παραμείνουν σε...

  Περισσότερα

 • Wednesday, 02.03.16 - Αθήνα | Εκπαίδευση και απασχόληση | Εκδηλώσεις

  Συνέδριο: Πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης: μια εναλλακτική πρόταση στη λιτότητα

  Πώς μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας; Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη από κοινού με την Ελλάδα για να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας και να μην...

  Περισσότερα

 • Monday, 13.10.14 - Θεσσαλονίκη | Εκπαίδευση και απασχόληση | Εκδηλώσεις

  Συνέδριο: Aπό το σχολείο στον επαγγελματικό στίβο – Η σχέση μεταξύ κατάρτισης και απασχόλησης

  Το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα χρειάζεται μεταρρύθμιση. Η στενή σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις απαιτήσεις του κόσμου...

  Περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Papaioannou, Kostis

The profiteers of fear? Greece

Right-wing populism and the COVID-19 crisis in Europe
Athen

Publikation herunterladen (770 KB, PDF-File)


Papaioannou, Kostis

Die Profiteure der Angst? Griechenland

Rechtspopulismus und die COVID-19-Krise in Europa
Athen

Publikation herunterladen (830 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Griechenland

Neof. Vamva Str. 4
10674 Athen
Griechenland

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info(at)fes-athens.org

Kontakt

back to top